Webinár: Distribučné dohody z pohľadu súťažného práva
Chcem sa zúčastniť

Webinár: Distribučné dohody z pohľadu súťažného práva

Pravidlá posudzovania distribučných dohôd z hľadiska súťažného práva, a to v nadväznosti na Nariadenie o skupinovej výnimke k vertikálnym dohodám (VBER) a usmernení k tomu nariadeniu.

Možnosť zúčastniť sa seminára aj prezenčne.

7. 6.
09:00-15:00
169 Eur
(203 Eur s DPH)
Chcem sa zúčastniť
Virtuálna miestnosť (Microsoft Teams)
Obsah semináraCieľ semináraKomu je určenýČo je v cene

V rámci seminára sa účastník oboznámi najmä s:

- Dohoda obmedzujúca súťaž podľa čl. 101(1) Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ)/ § 4 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ZOHS)

- Uplatňovanie súťažných pravidiel na distribučné dohody

o Definícia distribučnej dohody

o Distribučné dohody, ktoré vo všeobecnosti nespadajú pod zákaz podľa čl. 101(1) ZFEÚ / § 4 ods. 1 ZOHS

o Bezpečný prístav podľa Nariadenia o skupinovej výnimke k vertikálnym dohodám (VBER)

o Ťažko-kartelové obmedzenia vo vertikálnych dohodách

o Obmedzenia vylúčené z pôsobnosti VBER

o Distribučné systémy a špecifické obmedzenia

Cieľom seminára je priblížiť pravidlá posudzovania distribučných dohôd z hľadiska súťažného práva, a to v nadväznosti na Nariadenie o skupinovej výnimke k vertikálnym dohodám (VBER) a usmernení k tomu nariadeniu.

Seminár je určený najmä podnikateľom, ktorí vstupujú do distribučných vzťahov, in -house právnikom a právnym poradcom.

Cena zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň konania webinára a textové materiály v elektronickej podobe.

Prednášajúci

Od roku 1999 do roku 2003 pôsobila na Protimonopolnom úrade SR, kde zastávala okrem iného pozíciu riaditeľa odboru pre druhostupňové konanie. Je členom Slovenskej advokátskej komory; v advokácii pôsobí od roku 2006 so špecializáciou na ochranu hospodárskej súťaže, regulované odvetvia a verejné obstarávanie.

Máte otázku?

Zavolajte nám alebo napíšte email.

+421 918 339 816

tamara.korytarova@beck.sk


Čo by vás tiež mohlo zaujímať

Záväzná prihláška

Firma    
Fyzická osoba

Vaše fakturačné údaje budú automaticky doplnené po vložení IČO. V prípade, že sa systému nepodarí Vaše údaje nájsť, vložte ich prosím do formulára ručne.

Kto sa zúčastní:

Pridať ďalšiu osobu

O tejto akcii som sa dozvedel/a z?:*

Odporúčanie    
Vyhľadávanie na internete    
Ponuky v katalógu/letáku    
Beck newsletter    
Sociálne siete    
Celková cena:
169 Eur bez DPH
203 Eur s DPH
Kontaktní osoba*
Prečítal/prečítala som si a súhlasím s  obchodnými podmienkami.*

Pred odoslaním prihlášky si pozorne prečítajte informácie o spracovaní osobných údajov.


Naši spokojní klienti

© Nakladatelství C. H. Beck, 2023
Právnická literatúra, semináre, webináre a konferencie.

×

Napište nám