Aktuálne otázky RPVS, RPO, rozhodnutie Sovim a VI. AML balík EÚ
Chcem sa zúčastniť

Aktuálne otázky RPVS, RPO, rozhodnutie Sovim a VI. AML balík EÚ

Analýza aktuálnej právnej úpravy a praxe identifikácie a registrácie konečných užívateľov výhod (KUV), s osobitným dôrazom na otázku publicity údajov o KUV.

29. 5.
09:00-12:30
149 Eur
(178.8 € s DPH)
Chcem sa zúčastniť
Virtuálna miestnosť (Microsoft Teams)
Obsah semináraCieľ semináraKomu je určenýČo je v cene

  • základné princípy, na ktorých stojí RPVS
  • identifikácia a registrácia KUV v RPVS ako KYC proces štátu
  • postavenie tzv. gatekeeprov v boji proti praniu špinavých peňazí
  • porovnanie režimu RPVS a registra KUV, ktorý je transpozíciou EÚ AML smernice
  • 7 rokov RPVS v dátach a rozhodovacej praxi
  • obsah tzv. Sovim rozhodnutia a jeho vplyv na VI. AML balík a na publicitu údajov o KUV v RPO a RPVS
  • novinky, ktoré prináša VI. AML balík v oblasti KUV a aktuálne smerovanie a výzvy právnej úpravy KUV registrov

 

 

Nevyhovuje Vám termín konania webinára? Kontaktujte nás na jana.kohutova@beck.sk

Cieľom webinára je analýza aktuálnej právnej úpravy a praxe identifikácie a registrácie konečných užívateľov výhod (KUV), s osobitným dôrazom na otázku publicity údajov o KUV. Pre komplexné pochopenie tejto problematiky je potrebné zaoberať sa úpravou a fungovaním jednak KUV registra v rámci RPO, ako aj RPVS. Z hľadiska pôsobenia EÚ nemožno opomenúť ani vplyv tzv. Sovim rozhodnutia a novinky v rámci pripravovaného VI. AML balíka.

Všetkým advokátom a ostatným povinným osobám podľa AML zákona, ktoré vo svojej praxi prichádzajú do kontaktu s identifikáciou a registráciou konečných užívateľov výhod.

Cena zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň konania webinára a textové materiály v elektronickej podobe.

Prednášajúci

Je riadiaci partner Taylor Wessing na Slovensku a pracuje pre klientov v oblasti správy osobného majetku a práva nehnuteľností. Spolupodieľal sa na príprave a implementácii Protischránkového zákona; v súčasnosti radí v otázkach verifikácie konečných užívateľov výhod Ministerstvu spravodlivosti SR pri reforme obchodného registra.

Je advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii Taylor Wessing. V práci sa venuje identifikácii a registrácii konečných užívateľov výhod, a to najmä vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora. Podieľala sa na školení príslušníkov Národnej centrály osobitných druhov kriminality v oblasti odhaľovania finančnej kriminality.

Máte otázku?

Zavolajte nám alebo napíšte email.

+421 910 203 856

jana.kohutova@beck.sk


Čo by vás tiež mohlo zaujímať

Záväzná prihláška

Firma    
Fyzická osoba

Kto sa zúčastní:

Pridať ďalšiu osobu

O tejto akcii som sa dozvedel/a z?:*

Odporúčanie    
Vyhľadávanie na internete    
Ponuky v katalógu/letáku    
Beck newsletter    
Sociálne siete    
Celková cena:
149 Eur bez DPH
178.8 Eur s DPH
Kontaktní osoba*
Prečítal/prečítala som si a súhlasím s  obchodnými podmienkami.*

Pred odoslaním prihlášky si pozorne prečítajte informácie o spracovaní osobných údajov.


Naši spokojní klienti

© Nakladatelství C. H. Beck, 2024
Právnická literatúra, semináre, webináre a konferencie.

×

Napište nám