Spôsob a rozsah náhrady škody z PZP (škoda na majetku, na zdraví a spôsobená usmrtením)
Chcem sa zúčastniť

Spôsob a rozsah náhrady škody z PZP (škoda na majetku, na zdraví a spôsobená usmrtením)

Príklady z praxe a aktuálna judikatúra slovenských a českých súdov a Súdneho dvora EÚ. Spôsob a rozsah reparácie jednotlivých druhov škôd. Procesné otázky, ktoré sa týkajú súdneho vymáhania náhrady škody voči poisťovni.

21. 5.
09:00-15:00
199 Eur
(238.8 € s DPH)
Chcem sa zúčastniť
AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town
Obsah semináraCieľ semináraKomu je určenýČo je v cene

  • Spôsob a rozsah náhrady škody, keď škodu vypláca poisťovňa z PZP namiesto poistného škodu
  • Výluky z poistného krytia, teda prípady, keď poistený musí znášať škodu zo svojho
  • Spôsob a rozsah náhrady škody na motorovom vozidle (reparácia vo forme opravy a v prípade totálnej škody)
  • Právo poškodeného na náhradné vozidlo
  • Náhrada škody na zdraví (bolestné) a majetková ujma poškodeného vo forme straty na príjme a ušlého výživného
  • Náhrada škody v prípade usmrtenia poškodeného a právo sekundárnych obetí na náhradu nemajetkovej ujmy
  • Premlčanie práva poškodeného na náhradu škody z PZP
  • Právo poškodeného na úroky z omeškania v prípade pasivity poisťovne

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháčov s aktuálnou právnou úpravou náhrady škody vo forme poistného plnenia z PZP. Prezentácia na základe konkrétnych príkladov z praxe oboznámi poslucháčov s náhradou škody na motorovom vozidle, škody na zdraví a nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí dopravnej nehody. Osobitná pozornosť je venovaná spôsobu a rozsahu reparácie jednotlivých druhov škôd. Na seminári sa budú riešiť aj niektoré procesné otázky, ktoré sa týkajú súdneho vymáhania náhrady škody voči poisťovni. Súčasťou prezentácie je i súvisiaca judikatúra slovenských a českých súdov a Súdneho dvora EÚ.

advokátom, pracovníkom poisťovní, sprostredkovateľom poistenia a samostatnými likvidátorom poistných udalostí

Cena zahŕňa učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

Prednášajúci

Pracoval v oblasti poisťovníctva viac ako 30 rokov. Posledných 20 rokov šéfoval Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Viac ako desať rokov prednášal poistné právo na PFUK. Podieľal sa na príprave a pripomienkovaní pripravovanej novely zákona o PZP.

Máte otázku?

Zavolajte nám alebo napíšte email.

+421 910 203 856

jana.kohutova@beck.sk


Čo by vás tiež mohlo zaujímať

Záväzná prihláška

Firma    
Fyzická osoba

Kto sa zúčastní:

Pridať ďalšiu osobu

O tejto akcii som sa dozvedel/a z?:*

Odporúčanie    
Vyhľadávanie na internete    
Ponuky v katalógu/letáku    
Beck newsletter    
Sociálne siete    
Celková cena:
199 Eur bez DPH
238.8 Eur s DPH
Kontaktní osoba*
Prečítal/prečítala som si a súhlasím s  obchodnými podmienkami.*

Pred odoslaním prihlášky si pozorne prečítajte informácie o spracovaní osobných údajov.


Naši spokojní klienti

© Nakladatelství C. H. Beck, 2024
Právnická literatúra, semináre, webináre a konferencie.

×

Napište nám