Chcem sa zúčastniť

JUDr. Štefan Pilár

SIGNUM legal s.r.o., partner a advokát, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti. Pôsobí ako advokát so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, IT právo a ePrivacy. Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti s plnením požiadaviek kybernetickej bezpečnosti a GDPR.

SIGNUM legal s.r.o., partner a advokát, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti Pôsobí ako advokát so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, IT právo a ePrivacy. Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti s plnením požiadaviek kybernetickej bezpečnosti a GDPR. Podieľa sa na implementačných projektoch zavádzajúcich opatrenia pre spracúvanie a ochranu osobných údajov pre subjekty z oblastí zdravotníctva, verejnej správy, cloud computingu, telekomunikačných služieb alebo finančného sektoru. Štefan je členom Pracovnej skupiny pre verejné právo, poradného orgánu predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (SAK) a Asociácie kybernetickej bezpečnosti (AKB). Štefan je certifikovaný ako ISO 27001 Lead Auditor a certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti s vyše 40 vykonanými auditmi. V minulosti pôsobil na viacerých pozíciách s prepojením práva a IT technológií, a to ako právny poradca CSIRT-u alebo ako spolutvorca zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Na medzinárodnej úrovni pôsobil v pozícii národného experta pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, a to v rámci pracovných platforiem Európskej komisie (NIS Expert Group, Komitologický výbor NIS, Politika kybernetickej bezpečnosti - Galileo). V pozícii národného právneho poradcu zastupoval Slovenskú republiku na medzinárodných cvičeniach kybernetickej obrany (Locked Shields, Cyber Coalition). V rámci svojho odborného zamerania absolvoval stáž v Centre výnimočnosti NATO pre oblasť spoločnej kybernetickej obrany, Tallinn, Estónsko.

Semináre lektora

Smernica NIS II a novela zákona o kybernetickej bezpečnosti. Na čo je potrebné sa pripraviť?

Nech už žiadnu z našich akcií nezmeškáte!

Zaregistrujte sa k odberu našich newslettrov a žiadna akcia už Vám neutečie.
Nezabudnite si prečítať ako Akadémie C. H. Beck spracováva Vaše osobné údaje.

Naši spokojní klienti

© Nakladatelství C. H. Beck, 2024
Právnická literatúra, semináre, webináre a konferencie.

×

Napište nám