Aktuálne zmeny v transferovom oceňovaní
Chcem sa zúčastniť

Aktuálne zmeny v transferovom oceňovaní

Najnovšia novela zákona o dani z príjmov, ktorá prináša významné zmeny v pravidlách transferového oceňovania. Pozornosť bude zameraná na praktické dôsledky zmien a otvorené otázky s nimi spojené.

16. 2.
09:00-12:00
139 Eur
(167 Eur s DPH)
Chcem sa zúčastniť
Virtuálna miestnosť (Microsoft Teams)
Obsah semináraCieľ semináraKomu je určenýČo je v cene

1. Rozšírená definícia závislosti

2. Upravená definícia kontrolovanej transakcie

3. Priamy zákonný odkaz na Smernicu OECD a jeho právne dôsledky

4. Zákonné vymedzenie nevýznamnej transakcie a jeho konsekvencie pre prax

5. Nové pravidlo pre používanie súboru porovnateľných transakcií a jeho zákonné limity z pohľadu správcu dane a daňových subjektov

6. Ďalšie čiastkové zmeny v transferovom oceňovaní

7. Vybrané aspekty transferovej dokumentácie

8. Základ dane stálej prevádzkarne

Webinár predstaví najnovšiu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá prináša významné zmeny v pravidlách transferového oceňovania. Pozornosť bude zameraná na praktické dôsledky zmien a otvorené otázky s nimi spojené. Cieľom seminára je okrem iného tiež pomôcť daňovým subjektom pri efektívnejšej obrane v konaní pred správcom dane.

Webinár je určený širokej odbornej verejnosti najmä však zahraničným závislým osobám (obchodné spoločnosti so zahraničnou účasťou), tuzemským závislým osobám (napr. ekonomicky alebo personálne prepojené), daňovým poradcom, advokátom. Konateľom. Finančným riaditeľom či účtovníkom.

Cena zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň konania webinára a textové materiály v elektronickej podobe.

Prednášajúci

Téme daňového práva sa Michal intenzívne venuje aj v rámci súčasnej advokátskej praxe v KOČIŠ & PARTNERS, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. V roku 2018 bol Michal nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ. Ako advokát je Michal členom Slovenskej advokátskej komory.

Máte otázku?

Zavolajte nám alebo napíšte email.

+421 918 339 816

tamara.korytarova@beck.sk


Čo by vás tiež mohlo zaujímať

Záväzná prihláška

Firma    
Fyzická osoba

Vaše fakturačné údaje budú automaticky doplnené po vložení IČO. V prípade, že sa systému nepodarí Vaše údaje nájsť, vložte ich prosím do formulára ručne.

Kto sa zúčastní:

Pridať ďalšiu osobu

O tejto akcii som sa dozvedel/a z?:*

Odporúčanie    
Vyhľadávanie na internete    
Ponuky v katalógu/letáku    
Beck newsletter    
Sociálne siete    
Celková cena:
139 Eur bez DPH
167 Eur s DPH
Kontaktní osoba*
Prečítal/prečítala som si a súhlasím s  obchodnými podmienkami.*

Pred odoslaním prihlášky si pozorne prečítajte informácie o spracovaní osobných údajov.


Naši spokojní klienti

© Nakladatelství C. H. Beck, 2021
Právnická literatúra, semináre, webináre a konferencie.

×

Napište nám